-          Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Gami

-          Tên giao dịch quốc tế: Gami Group

-          Tên gọi được diễn giải như sau:

Giàu có - An toàn - Mạnh mẽ - Ích nước lợi nhà

Tên gọi Gami nhằm thể hiện mong muốn góp phần hoàn thiện cuộc sống con người, mang lại lợi ích cho xã hội: Nhà ở và ô tô cho mỗi gia đình Việt Nam. Đồng thời thể hiện mục tiêu xây dựng một tổ chức thịnh vượng bền vững dựa trên các giá trị cốt lõi, các nhiệm vụ bất khả thi và nguồn tri thức liên tục được bổ sung mới cho cán bộ nhân viên các cấp thông qua các “Chu trình Đào tạo Tích cực” nội bộ.

Logo Gami có hình Âm Dương cách điệu thành 2 con cá - Cá xanh mắt đỏ và Cá đỏ mắt xanh (thể hiện sự hài hòa Âm Dương - trong Dương có Âm và trong Âm có Dương).

Hai nửa màu Xanh Đỏ trong Logo Gami thể hiện sự kết hợp hài hòa của các bộ phận trong một tổ chức thống nhất. Màu xanh thể hiện sự năng động, sáng tạo, mềm mại, linh hoạt; Màu đỏ thể hiện sự cứng rắn, tính mạnh mẽ, kỷ luật. Tất cả toát lên tinh thần đoàn kết của cán bộ nhân viên Gami trong hoạt động nhằm hướng đến mục đích chung là xây dựng một tổ chức luôn duy trì được các giá trị cốt lõi, đồng thời linh hoạt trong kinh doanh, thúc đẩy sự tiến bộ.