DaimlerChrysler AG, Đức ( Khối thương mại )
General Motor - Daewoo ( Khối thương mại )
Ford Motors( Khối thương mại )
Avis( Khối thương mại )
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam ( Khối bất động sản )
Ngân Hàng Thương mại cổ phần Toàn Cầu ( Khối bất động sản )
Công ty TNHH Cảnh quan sáng tạo
Công ty thiết kế Pentago (Khối Bất động sản)
Công ty 492 Trường Sơn (Khối bất động sản )
Công ty XD số 2 vinaconex – Tổng Vinaconex ( Khối bất động sản )