Keppel Land Investment (Ha noi)
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO)
Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chi Minh
Công ty VINACONEC 6
Công ty Cp Tư vấn XD công nghiệp và Đầu tư VN- VCC
Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu CONTREXIM
Công ty chứng khoán MB (MBS)
Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Phan Vũ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
Mitsubishi Motors( Khối thương mại )